ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ รายการ หน่วยงานที่อับข้อมูล ผู้อับโหลด วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 01 ธ.ค. 2566
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 01 ธ.ค. 2566
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่วนประกอบเลือดจากสภากาชาดไทย เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 01 ธ.ค. 2566
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 30 พ.ย. 2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อจุลชีพในอากาศ ATMOSPHERE Sky จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.สต.บางกร่าง ต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 พ.ย. 2566
6 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 พ.ย. 2566
7 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 พ.ย. 2566
8 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 พ.ย. 2566
9 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 พ.ย. 2566
10 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 พ.ย. 2566
11 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 พ.ย. 2566
12 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 พ.ย. 2566
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ AUtopipeete จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 พ.ย. 2566
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 29 พ.ย. 2566
15 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 29 พ.ย. 2566
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ถุงแดงมีตรา อบจ.นนทบุรี) ของรพ.สต.บางรักน้อย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 28 พ.ย. 2566
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เซฟเจาะช่องบริจาค ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 28 พ.ย. 2566
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 28 พ.ย. 2566
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สำรองไฟฟ้าและย้ายตำแหน่งที่ตั้ง ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 28 พ.ย. 2566
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 28 พ.ย. 2566
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 28 พ.ย. 2566
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 28 พ.ย. 2566
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาอาคาร 1,3 และซ่อมไฟแสงสว่างห้องประชุม 1 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 28 พ.ย. 2566
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 พ.ย. 2566
36 28.11.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 28 พ.ย. 2566
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 28 พ.ย. 2566
38 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลมของยูนิตทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่10 ตำบลคลองข่อย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 พ.ย. 2566
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 พ.ย. 2566
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 27 พ.ย. 2566
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยูนิตทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 24 พ.ย. 2566
54 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 24 พ.ย. 2566
55 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 24 พ.ย. 2566
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 24 พ.ย. 2566
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สียี่ห้อ Ricoh ของรพ.สต.บ้านวัดแดง หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 23 พ.ย. 2566
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 23 พ.ย. 2566
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 23 พ.ย. 2566
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 23 พ.ย. 2566
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 23 พ.ย. 2566
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 23 พ.ย. 2566
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 23 พ.ย. 2566
72 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย สำหรับใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย สสจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รัตนา 23 พ.ย. 2566
73 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 22 พ.ย. 2566
74 ร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 22 พ.ย. 2566
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 22 พ.ย. 2566
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 22 พ.ย. 2566
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยกระดาษ จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 22 พ.ย. 2566
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเบอร์โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เลขหมาย(เบอร์ ๒๐๐,๒๑๖)ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป จาก อาคาร ๒ ชั้น ๓ ไป อาคาร ๓ ชั้น ๓ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 22 พ.ย. 2566
79 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาอาคาร 1,3 และซ่อมไฟแสงสว่างห้องประชุม 1 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 22 พ.ย. 2566
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 21 พ.ย. 2566
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตลับลูกดรัมและกล่องทิ้งผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 8 บ้านไทยพุทธ ตำบลท่าอิฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 21 พ.ย. 2566
82 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารขนาด 11.60 kWp 1P On Grid สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 21 พ.ย. 2566
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารขนาด 11.60 kWp 1P On Grid พร้อมการเปลี่ยนหลังคาและปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 21 พ.ย. 2566
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 21 พ.ย. 2566
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องด้านหน้าทางเข้าและสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำจำนวน 10 รายการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 20 พ.ย. 2566
86 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 6 รายการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือหมู่ที่ 4 ต. ไทรม้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 20 พ.ย. 2566
87 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจำนวน 1 รายการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือหมู่ที่ 4 ต.ไทรม้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 20 พ.ย. 2566
88 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรมจำนวน 4 รายการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือหมู่ที่ 4 ตไทรม้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 20 พ.ย. 2566
89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ รวม 11 เครื่อง ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 20 พ.ย. 2566
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 20 พ.ย. 2566
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 20 พ.ย. 2566
99 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 20 พ.ย. 2566
100 ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 20 พ.ย. 2566
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำหรับประทับเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 17 พ.ย. 2566
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 17 พ.ย. 2566
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 17 พ.ย. 2566
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 17 พ.ย. 2566
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 17 พ.ย. 2566
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 17 พ.ย. 2566
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 17 พ.ย. 2566
108 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารขนาด 13.92 kWp 1P On Grid พร้อมการเปลี่ยนหลังคาและปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 16 พ.ย. 2566
109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารขนาด 13.92 kWp 1P On Grid พร้อมการเปลี่ยนหลังคาและปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 16 พ.ย. 2566
110 ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนเงินบำรุง) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
111 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง2 โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ สุรีรัตน์ 15 พ.ย. 2566
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดปลั๊กไฟฟ้าและหลอดไฟ จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเปิดปิดประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน กร ๑๗๖๗ นนทบุรี จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กม ๖๐๔๔ นนทบุรี จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง ๕๖๔๔ นนทบุรี และใบปัดน้ำฝน ทะเบียน กร ๑๗๖๗, กบ ๖๒๙๖, กม ๖๐๔๔ และ นง ๕๖๔๔ นนทบุรี จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 พ.ย. 2566
120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารบริเวณที่ให้บริการผู้ป่วย , โรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ รพ.สต. ขนาดพื้นที่ 224 ตารางเมตร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 14 พ.ย. 2566
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 14 พ.ย. 2566
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 14 พ.ย. 2566
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 14 พ.ย. 2566
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 14 พ.ย. 2566
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการธาลัสซีเมีย เดือนพฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 14 พ.ย. 2566
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 14 พ.ย. 2566
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 14 พ.ย. 2566
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 14 พ.ย. 2566
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 14 พ.ย. 2566
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรสดในการจัดทำลูกประคบสมุนไพร และน้ำสมุนไพร เพื่อใช้ในหน่วยบริการแพทย์แผนไทย สสจ.นนทบุรี ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รัตนา 14 พ.ย. 2566
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 13 พ.ย. 2566
166 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 13 พ.ย. 2566
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่วนประกอบเลือดจากสภากาชาดไทย เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 13 พ.ย. 2566
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการ PAP SMEAR เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 13 พ.ย. 2566
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 13 พ.ย. 2566
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 13 พ.ย. 2566
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 09 พ.ย. 2566
172 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 08 พ.ย. 2566
173 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 08 พ.ย. 2566
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 พ.ย. 2566
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 พ.ย. 2566
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 พ.ย. 2566
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 พ.ย. 2566
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ของ รพ.สต.บางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 07 พ.ย. 2566
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ FORD RANGER ทะเบียน กบ 3430 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 07 พ.ย. 2566
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร ของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 07 พ.ย. 2566
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 06 พ.ย. 2566
192 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 06 พ.ย. 2566
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์และตู้เก็บยา ของ รพ.สต.บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 04 พ.ย. 2566
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซองจดหมาย สำหรับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 03 พ.ย. 2566
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เข้าคลังพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 02 พ.ย. 2566
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เข้าคลังพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 02 พ.ย. 2566
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เข้าคลังพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 02 พ.ย. 2566
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลังพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 02 พ.ย. 2566
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ PRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR year ๒๐๒๑-๒๐๒๓ STAR ๒๐๒๑-๒๐๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 02 พ.ย. 2566
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 02 พ.ย. 2566
201 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ สุรีรัตน์ 02 พ.ย. 2566
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและสายสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 02 พ.ย. 2566
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ สีแดง และถุงหูหิ้ว จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 02 พ.ย. 2566
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดบูธนิทรรศการและเตรียมวัสดุสำหรับกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 01 พ.ย. 2566
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 พ.ย. 2566
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 พ.ย. 2566
207 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้่อกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมเลนส์/แฟลช และขาตั้งกล้อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 01 พ.ย. 2566
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริการ การเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลการร้องเรียนฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 01 พ.ย. 2566
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 01 พ.ย. 2566
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 31 ต.ค. 2566
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 31 ต.ค. 2566
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 31 ต.ค. 2566
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 31 ต.ค. 2566
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 31 ต.ค. 2566
228 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ไขพาราฟิน จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ต.ค. 2566
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องผู้อำนวยการ จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 30 ต.ค. 2566
230 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 30 ต.ค. 2566
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำหรับประทับเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 30 ต.ค. 2566
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 30 ต.ค. 2566
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 30 ต.ค. 2566
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ต.ค. 2566
243 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยูนิตทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 26 ต.ค. 2566
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 26 ต.ค. 2566
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอบใส่ใบประกาศเกียรติคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ต.ค. 2566
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาด 19 ลิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ต.ค. 2566
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 24 ต.ค. 2566
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 24 ต.ค. 2566
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 24 ต.ค. 2566
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 24 ต.ค. 2566
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 24 ต.ค. 2566
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโปรแกรมระบบริการรับชำระเงิน (ฺฺBill Paymeint)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 20 ต.ค. 2566
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ต.ค. 2566
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทำสวน จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 19 ต.ค. 2566
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 18 ต.ค. 2566
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 18 ต.ค. 2566
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์งาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 18 ต.ค. 2566
269 ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร พร้อมงานติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 17 ต.ค. 2566
270 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ สุรีรัตน์ 17 ต.ค. 2566
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาน กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 16 ต.ค. 2566
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 16 ต.ค. 2566
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ต.ค. 2566
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ต.ค. 2566
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 12 ต.ค. 2566
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 11 ต.ค. 2566
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ เครื่องที่ ๑ (ติดตั้งบริเวณอาคาร ๑) ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 10 ต.ค. 2566
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร ๒, ๓, ๔ และ ๕ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 10 ต.ค. 2566
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการของกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 10 ต.ค. 2566
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ เครื่องที่ ๒ (ติดตั้งหน้าอาคาร ๔) ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 10 ต.ค. 2566
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 มอเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 09 ต.ค. 2566
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 09 ต.ค. 2566
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 09 ต.ค. 2566
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 09 ต.ค. 2566
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 09 ต.ค. 2566
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 09 ต.ค. 2566
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์รถยนต์ ทะเบียน กน ๗๙๕๔ นนทบุรี จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 05 ต.ค. 2566
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กน ๖๒๐ นนทบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 05 ต.ค. 2566
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 04 ต.ค. 2566
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับผู้บริหารและรองรับแขกผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 03 ต.ค. 2566
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ และกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 03 ต.ค. 2566
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 03 ต.ค. 2566
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 03 ต.ค. 2566
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 03 ต.ค. 2566
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 02 ต.ค. 2566
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นง ๕๖๔๔ นนทบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 02 ต.ค. 2566
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
308 ซ่อมอุปกรณ์ทางกายภาพ สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
309 ซ่อมอุปกรณืกายภาพบำบัด 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ก.ย. 2566
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ก.ย. 2566
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการธาลัสซีเมีย เดือนกันยายน 2566 โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ก.ย. 2566
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการ PAP SMEAR เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ก.ย. 2566
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 28 ก.ย. 2566
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 28 ก.ย. 2566
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 28 ก.ย. 2566
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 8 บ้านไทยพุทธ ตำบลท่าอิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 28 ก.ย. 2566
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในและภายนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 28 ก.ย. 2566
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 28 ก.ย. 2566
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงกระโจม ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 28 ก.ย. 2566
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลำเลียงขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณด้านข้าง และด้านหลังอาคาร รพ.สต. ขนาดพื้นที่ 300 ตารางเมตร ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาบริการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาบริการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะไนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาบริการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาบริการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานบริการและบริเวณ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กน ๗๙๕๒ นนทบุรี จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 27 ก.ย. 2566
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๒๙๖ นนทบุรี จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 27 ก.ย. 2566
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำและแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กน ๗๙๕๒ นนทบุรี จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 27 ก.ย. 2566
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 27 ก.ย. 2566
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 27 ก.ย. 2566
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ตำบลบางคูรัด ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 27 ก.ย. 2566
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 12 เดือน ของรพ.สต.บางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 26 ก.ย. 2566
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 26 ก.ย. 2566
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 26 ก.ย. 2566
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงกระโจม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 26 ก.ย. 2566
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 26 ก.ย. 2566
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ ของรพ.สต.บางกร่าง ต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 25 ก.ย. 2566
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ก.ย. 2566
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ก.ย. 2566
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ก.ย. 2566
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ก.ย. 2566
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 25 ก.ย. 2566
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้พร้อมตู้บานเลื่อน สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 25 ก.ย. 2566
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 25 ก.ย. 2566
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุด ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 25 ก.ย. 2566
363 เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธี e-bidding สำหรับ รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 25 ก.ย. 2566
364 เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธี e-bidding สำหรับ รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 25 ก.ย. 2566
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 25 ก.ย. 2566
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับ สสอ.ไทรน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 25 ก.ย. 2566
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับ รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 25 ก.ย. 2566
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับ สสอ.ไทรน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 25 ก.ย. 2566
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดปลายคลองฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 25 ก.ย. 2566
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 22 ก.ย. 2566
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 22 ก.ย. 2566
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานกกับดูแลระบบฐานข้อมูลของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธษรณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธษรณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิลม์กรองแสงรถตู้ ทะเบียน นง ๕๖๔๑ นนทบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 22 ก.ย. 2566
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือด เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 22 ก.ย. 2566
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่วนประกอบเลือดจากสภากาชาดไทย เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 22 ก.ย. 2566
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 22 ก.ย. 2566
385 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือด เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 22 ก.ย. 2566
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจชิ้นเนื้อ เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 22 ก.ย. 2566
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร และให้บริการข้อมูลด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการเงินและธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 22 ก.ย. 2566
392 ป่ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการเพาะเชื้อ เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 22 ก.ย. 2566
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือด เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 22 ก.ย. 2566
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
399 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 21 ก.ย. 2566
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ งานกายภาพบำบัดจำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 21 ก.ย. 2566
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อโคมไฟฝ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 20 ก.ย. 2566
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงกระโจมด้วยงบค่าเสื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 20 ก.ย. 2566
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 20 ก.ย. 2566
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 20 ก.ย. 2566
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 20 ก.ย. 2566
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 20 ก.ย. 2566
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 20 ก.ย. 2566
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 19 ก.ย. 2566
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 19 ก.ย. 2566
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายถาวรเหล็กพร้อมเสาติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 19 ก.ย. 2566
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่อะคริลิก โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (Safety market) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 19 ก.ย. 2566
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์ โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (Safety market) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 19 ก.ย. 2566
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ก.ย. 2566
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 19 ก.ย. 2566
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 15 ก.ย. 2566
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi-slice CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 ก.ย. 2566
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการส่งตรวจ ฯลฯ โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 15 ก.ย. 2566
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 15 ก.ย. 2566
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 14 ก.ย. 2566
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด อาหารแห้ง และวัสดุ) สำหรับผู้ป่วยที่นอนพักค้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 14 ก.ย. 2566
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองสุขภาพแบบสถานี พร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อแสดงผล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 14 ก.ย. 2566
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 14 ก.ย. 2566
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 14 ก.ย. 2566
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสัญลักษณ์ น้ำแข็ง OK สำหรับโครงการน้ำแข็ง โอเค (น้ำแข็ง OK) จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 14 ก.ย. 2566
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 14 ก.ย. 2566
428 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 14 ก.ย. 2566
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วยประจำงบประมาณ ๒๕๖๗(ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 14 ก.ย. 2566
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการจัดให้บริการประชาชนของสสอ.เมืองนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 14 ก.ย. 2566
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 14 ก.ย. 2566
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 13 ก.ย. 2566
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ ของรพ.สต.บ้านวัดแดง หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 13 ก.ย. 2566
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่องของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 13 ก.ย. 2566
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ของรพ.สต.บางกร่าง ต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 13 ก.ย. 2566
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 13 ก.ย. 2566
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 12 เดือน ของรพ.สต.บางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 12 ก.ย. 2566
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 12 เดือน ของรพ.สต.บางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 12 ก.ย. 2566
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวในสถานบริการของรัฐ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 12 ก.ย. 2566
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ Laboratory Special test จากองค์กรภายนอก สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 12 ก.ย. 2566
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก ปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 12 ก.ย. 2566
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 12 ก.ย. 2566
444 ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 12 ก.ย. 2566
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 12 ก.ย. 2566
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 12 ก.ย. 2566
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 12 ก.ย. 2566
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ ของรพ.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 12 ก.ย. 2566
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 12 ก.ย. 2566
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการธาลัสซีเมีย เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 12 ก.ย. 2566
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ของรพ.สต. ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 11 ก.ย. 2566
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ นักเรียนชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษาหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบางไผ่ จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 11 ก.ย. 2566
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อวัสดุในการอบรมโครงการมหกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ นักเรียนชั้นเด็กเล็กและปฐมศึกษา หมู่ที่ 2,4, ตำบลบางไผ่ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 11 ก.ย. 2566
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 9 รายการ โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตำบลบางไผ่ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 11 ก.ย. 2566
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบางไผ่ ของรพ.สต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 11 ก.ย. 2566
465 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 11 ก.ย. 2566
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก ปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง(งบค่าเสื่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 11 ก.ย. 2566
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการ PAP SMEAR เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 11 ก.ย. 2566
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการเพาะเชื้อ เดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 11 ก.ย. 2566
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจชิ้นเนื้อ เดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 11 ก.ย. 2566
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 11 ก.ย. 2566
471 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 มอเตอร์ ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 11 ก.ย. 2566
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 11 ก.ย. 2566
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาสเตอร์พิมพ์สำเนาริโซกราฟ จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 11 ก.ย. 2566
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 11 ก.ย. 2566
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คมอเตอร์ประตู บริเวณหน้าลิฟต์ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 11 ก.ย. 2566
479 ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 11 ก.ย. 2566
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
493 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 11 ก.ย. 2566
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 11 ก.ย. 2566
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 11 ก.ย. 2566
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 11 ก.ย. 2566
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 11 ก.ย. 2566
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารและรูปเล่มสรุปการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิงในเขตเมืองและชุมชนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 11 ก.ย. 2566
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 08 ก.ย. 2566
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำบูทนิทรรศการมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 08 ก.ย. 2566
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฟอกอากาศรุ่น CC250) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก ปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 08 ก.ย. 2566
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก ปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 08 ก.ย. 2566
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์PC ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก ปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 08 ก.ย. 2566
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบัานงานครัว จำนวน 16 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 08 ก.ย. 2566
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 08 ก.ย. 2566
549 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบ NAS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 07 ก.ย. 2566
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบวัดอุณหภูมิสำหรับตู้เก็บยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 07 ก.ย. 2566
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 06 ก.ย. 2566
552 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างหมาจำกัดปลวกอาคาร รพ.สต.บ่างรักน้อย หมูที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 06 ก.ย. 2566
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเข้าคลังพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 06 ก.ย. 2566
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำแบบบันทึกคำให้การ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 05 ก.ย. 2566
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแฟ้มการดูแลรายบุคคล โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 05 ก.ย. 2566
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหน้าต่าง-ประตู ชั้นล่าง ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะไนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 05 ก.ย. 2566
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และฟื้นฟูบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 05 ก.ย. 2566
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 05 ก.ย. 2566
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 04 ก.ย. 2566
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมโคจรติดตั้งห้องโถงสำหรับบริการผู้ป่วยสถานีอนามัย จำนวน 2 รายการ ของรพ.สต.บางศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 04 ก.ย. 2566
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลากยา จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 04 ก.ย. 2566
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 04 ก.ย. 2566
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 04 ก.ย. 2566
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ Clean room with Laminar Flow , ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น และปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 04 ก.ย. 2566
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ก.ย. 2566
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยูนิตทันตกรรม ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 04 ก.ย. 2566
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 04 ก.ย. 2566
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานบริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ ๘ บ้านไทยพุทธ ตำบลท่าอิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 04 ก.ย. 2566
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 04 ก.ย. 2566
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารความรู้ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 04 ก.ย. 2566
585 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi-slice CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 01 ก.ย. 2566
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 01 ก.ย. 2566
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 31 ส.ค. 2566
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 31 ส.ค. 2566
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เอกสาร) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 31 ส.ค. 2566
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพรในการอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพข้อเข่าในผู้สูงอายุโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 31 ส.ค. 2566
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 31 ส.ค. 2566
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพข้อเข่าในผู้สูงอายุโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต้มรัก ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 31 ส.ค. 2566
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 ส.ค. 2566
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรมให้ความรู้จำนวน 1 รายการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพปีงบประมาณ 2566 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 ส.ค. 2566
617 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายสื่อให้ความรู้โรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 ส.ค. 2566
618 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยจำนวน 2 คนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแดงหมู่ที่ 1 ต.ไทรม้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 ส.ค. 2566
619 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือหมู่ที่ 4 ต.ไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 ส.ค. 2566
620 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน3 รายการ ของโงรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่ที่3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 ส.ค. 2566
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและตัดต้นไม้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธืเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 30 ส.ค. 2566
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 30 ส.ค. 2566
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดนิทรรศการ สำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานปฐมภูมินวัตกรรมบริการปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 30 ส.ค. 2566
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 30 ส.ค. 2566
625 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 30 ส.ค. 2566
626 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 30 ส.ค. 2566
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๗ อาคาร ๑๔๔ เตียง (อาคาร๕) จำนวน ๑๒ ห้อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 30 ส.ค. 2566
628 ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด อาหารแห้ง และวัสดุ) สำหรับผู้ป่วยที่นอนพักค้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 30 ส.ค. 2566
629 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 ส.ค. 2566
630 ซื้อสติกเกอร์ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 30 ส.ค. 2566
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 29 ส.ค. 2566
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.สต.บ้านวัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 29 ส.ค. 2566
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด (ACS) ปี 2566 จำนวน 2 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 29 ส.ค. 2566
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ถุงแดงมีตรา อบจ.นนทบุรี) ขนาด 12x20 นิ้ว จำนวน 500 ใบ ของรพ.สต.วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 29 ส.ค. 2566
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรมและกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสร้างความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยงโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2566 ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 29 ส.ค. 2566
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหาร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสร้างความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยงโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2566 ของรพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 29 ส.ค. 2566
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 2 รายการ ตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566 ของรพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 29 ส.ค. 2566
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 29 ส.ค. 2566
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ส.ค. 2566
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ส.ค. 2566
641 ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ส.ค. 2566
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสคร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ส.ค. 2566
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ส.ค. 2566
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 29 ส.ค. 2566
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 28 ส.ค. 2566
646 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ Laboratory Special test จากองค์กรภายนอก สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 28 ส.ค. 2566
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 28 ส.ค. 2566
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 2689 นนทบุรี ของสสอ.เมืองนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 25 ส.ค. 2566
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสสอ.เมืองนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 25 ส.ค. 2566
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ของรพ.สต.บ้านวัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 25 ส.ค. 2566
673 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ส.ค. 2566
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ Laboratory Special test จากองค์กรภายนอก สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 25 ส.ค. 2566
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 25 ส.ค. 2566
676 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 5 ตำบลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 25 ส.ค. 2566
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 5 ตำบลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง สุทัศน์ 25 ส.ค. 2566
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย สำหรับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ส.ค. 2566
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคาร ๕ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 25 ส.ค. 2566
680 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลบางบัวทอง2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 24 ส.ค. 2566
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนวดไทยในสถานบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ส.ค. 2566
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนวดไทยในสถานบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ส.ค. 2566
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนวดไทยในสถานบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ส.ค. 2566
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนวดไทยในสถานบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ส.ค. 2566
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนวดไทยในสถานบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ส.ค. 2566
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนวดไทยในสถานบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 24 ส.ค. 2566
687 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 24 ส.ค. 2566
688 ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการจ้างซ่อมและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแคใน ต.บางกร่าง โดยวิธืเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 24 ส.ค. 2566
689 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแดง หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 24 ส.ค. 2566
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 24 ส.ค. 2566
691 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วยประจำงบประมาณ ๒๕๖๗(ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 23 ส.ค. 2566
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.สต.บางกร่าง ต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 23 ส.ค. 2566
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานปฐมภูมิ/นวัตกรรมบริการปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 23 ส.ค. 2566
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายโรลอัพ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 23 ส.ค. 2566
695 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 23 ส.ค. 2566
696 ราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 23 ส.ค. 2566
697 ประการเผยแพร่แผนโครงการซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด อาหารแห้ง และวัสดุ) สำหรับผู้ป่วยที่นอนพักค้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๗ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 23 ส.ค. 2566
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 8 รายการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดเกลือ ลดเค็ม ลดพิษให้ไต ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 23 ส.ค. 2566
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 22 ส.ค. 2566
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างพิมพ์สติกเกอร์ จำนวน 1 รายการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพลดเกลือ ลดเค็ม ลดพิษไต ตำบลบางไผ่ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 22 ส.ค. 2566
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อเครื่องวัดความเค็มในอาหาร จำนวน 1 รายการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพลดเกลือ ลดเค็ม ลดพิษให้ไต ตำบลบางไผ่ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 22 ส.ค. 2566
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบางไผ่ จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 22 ส.ค. 2566
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างถ่ายเอกสารการอบรม จำนวน 5 รายการ โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัย ตำบลบางไผ่ ของรพ.สต.ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 22 ส.ค. 2566
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเต็นท์ ด้วยเงินบำรุงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 22 ส.ค. 2566
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 21 ส.ค. 2566
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 21 ส.ค. 2566
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันการจมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 21 ส.ค. 2566
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ ในโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ในสถานบริการของรัฐ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 21 ส.ค. 2566
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยงไตวาย ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 20 ส.ค. 2566
710 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 18 ส.ค. 2566
711 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 18 ส.ค. 2566
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการ PAP SMEAR เดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 18 ส.ค. 2566
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่วนประกอบเลือดจากสภากาชาดไทย เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 18 ส.ค. 2566
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 18 ส.ค. 2566
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 18 ส.ค. 2566
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 18 ส.ค. 2566
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พาเลท จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ส.ค. 2566
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 17 ส.ค. 2566
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือความรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองพระอุดม ปีงบประมาณ 2566 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 17 ส.ค. 2566
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองพระอุดม ปีงบประมาณ 2566 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 17 ส.ค. 2566
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๗ อาคาร ๑๔๔ เตียง (อาคาร๕) จำนวน ๑๒ ห้อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 17 ส.ค. 2566
746 ซื้อ multicore flow refill โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ส.ค. 2566
747 จ้างเหมาซ่อมสายดูดท่อน้ำทิ้ง ยูนิตที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ส.ค. 2566
748 จ้างเหมาซ่อมด้ามกรอฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ส.ค. 2566
749 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ส.ค. 2566
750 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ส.ค. 2566
751 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ส.ค. 2566
752 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างืำคู่มือสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 3 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ส.ค. 2566
753 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อจุลชีพในอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ส.ค. 2566
754 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการถ่ายเอกสารโครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ (ACS) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ส.ค. 2566
755 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มในการจัดรณรงค์ตรวจคัดกรองความเสียงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ส.ค. 2566
756 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตะโดน โยน ยื่น ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ส.ค. 2566
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 16 ส.ค. 2566
758 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการส่งตรวจเลือดบัติการ เพาะเชื้อ ชิ้นเนื้อ และสิ่งส่งตรวจ ด้าน special test สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 16 ส.ค. 2566
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 16 ส.ค. 2566
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 16 ส.ค. 2566
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 16 ส.ค. 2566
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 16 ส.ค. 2566
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่าน ซ่อมแซมห้องน้ำ และระบบไฟฟ้า ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 15 ส.ค. 2566
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารความรู้ ตามโครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 15 ส.ค. 2566
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 15 ส.ค. 2566
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประชุมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 15 ส.ค. 2566
767 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 15 ส.ค. 2566
768 ประการเผยแพร่จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislicd Spiral CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน สำหรับ โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 15 ส.ค. 2566
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 11 ส.ค. 2566
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 11 ส.ค. 2566
771 ประการเผยแพร่จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วยประจำงบประมาณ 2567 (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 11 ส.ค. 2566
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของรพ.สต.บ้านวัดแคใน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 10 ส.ค. 2566
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 10 ส.ค. 2566
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการสร้างความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยงโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 10 ส.ค. 2566
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดและวัสดุ/อุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 10 ส.ค. 2566
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด (ACS) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 10 ส.ค. 2566
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 10 ส.ค. 2566
778 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการส่งตรวจเลือด เพาะเชื้อ ชิ้นเนื้อ และส่งสิ่งส่งตรวจด้าน special test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 10 ส.ค. 2566
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 10 ส.ค. 2566
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 10 ส.ค. 2566
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลื่อด เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 10 ส.ค. 2566
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือด เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 10 ส.ค. 2566
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการเพาะเชื้อ เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 10 ส.ค. 2566
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 10 ส.ค. 2566
797 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 09 ส.ค. 2566
798 ซื้อฟลูออไรด์ วานิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
799 ซื้อ anti-microbial dental stone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
800 จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้ตั้งแต่ ๑๑ ซี่ขึ้นไป เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
801 ซื้อซองกันน้ำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
802 จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมติดแน่น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
803 จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้ ๑-๕ ซี่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
804 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
805 ซื้อน้ำยาล้างท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
806 จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมติดแน่น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
807 จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้ ๑-๕ ซี่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 09 ส.ค. 2566
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 09 ส.ค. 2566
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2566 จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อยหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 09 ส.ค. 2566
810 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 08 ส.ค. 2566
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการชิ้นเนื้อ เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 ส.ค. 2566
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 ส.ค. 2566
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือด เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 ส.ค. 2566
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 ส.ค. 2566
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 ส.ค. 2566
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 08 ส.ค. 2566
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 08 ส.ค. 2566
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบ LAN และย้ายจุดติดตั้งเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 08 ส.ค. 2566
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 08 ส.ค. 2566
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 08 ส.ค. 2566
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภัณฑิรา 08 ส.ค. 2566
822 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 มอเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 08 ส.ค. 2566
823 ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในโครงการหญิงไทย ขจัดความอาย ทลายความกลัว ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 08 ส.ค. 2566
824 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ โรงพยาบาลบางบัวทอง สุรีรัตน์ 07 ส.ค. 2566
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 07 ส.ค. 2566
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จากโรงพยาบาลบางบัวทองไปโรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒ คัน ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 07 ส.ค. 2566
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับโครงการศึกษาดูงานด้านนโยบาย EMS (Environment ,Modernization and Smart Service) และฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๓ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 07 ส.ค. 2566
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการศึกษาดูงานด้านนโยบาย EMS (Environment ,Modernization and Smart Service) และฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๓ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 07 ส.ค. 2566
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการศึกษาดูงานด้านนโยบาย EMS (Environment ,Modernization and Smart Service) และฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๓ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 07 ส.ค. 2566
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการศึกษาดูงานด้านนโยบาย EMS (Environment ,Modernization and Smart Service) และฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 04 ส.ค. 2566
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการศึกษาดูงานด้านนโยบาย EMS (Environment ,Modernization and Smart Service) และฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 04 ส.ค. 2566
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 04 ส.ค. 2566
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 04 ส.ค. 2566
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเต็นท์ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 04 ส.ค. 2566
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.บางกร่าง ต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 04 ส.ค. 2566
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรับรองร้านค้า จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 04 ส.ค. 2566
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
838 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 03 ส.ค. 2566
839 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 03 ส.ค. 2566
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
841 ประการเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 03 ส.ค. 2566
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 03 ส.ค. 2566
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 03 ส.ค. 2566
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
845 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 03 ส.ค. 2566
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
848 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 03 ส.ค. 2566
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดสาธิตการแสดงบนเวทีในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 03 ส.ค. 2566
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลื่น ไม่ซึมเศร้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 03 ส.ค. 2566
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 03 ส.ค. 2566
867 ขออนุมัติสั่งซื้อชุดแปรงสีฟันในโครงการโรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ใส่ใจ ทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 03 ส.ค. 2566
868 ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 03 ส.ค. 2566
869 ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 03 ส.ค. 2566
870 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงานการอบรมตามโครงการส่งเสริมสุภาพข้อเข่าในผู้สูงอายุโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ด้วยเงินบำรุง (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางคูรัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 03 ส.ค. 2566
871 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำป้ายโครงการและป้ายความรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพข้อเข่าในผู้สูงอายุโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ด้วยเงินบำรุง (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางคูรัด) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 03 ส.ค. 2566
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด Tungsten Lamp for BR-501 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 27 ก.ค. 2566
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รานยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 27 ก.ค. 2566
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 27 ก.ค. 2566
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 27 ก.ค. 2566
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ก.ค. 2566
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ก.ค. 2566
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ก.ค. 2566
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ก.ค. 2566
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ก.ค. 2566
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ก.ค. 2566
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 27 ก.ค. 2566
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 26 ก.ค. 2566
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการของรพ.สต.บางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 26 ก.ค. 2566
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อจุลชีพในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.สต.บางกร่าง ต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 26 ก.ค. 2566
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์กระจกและความโค้งกระจกตาพร้อมวัดความยาวลูกตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 26 ก.ค. 2566
887 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 26 ก.ค. 2566
888 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 26 ก.ค. 2566
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายตู้เย็นเก็บวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ก.ค. 2566
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง สำหรับประทับเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ก.ค. 2566
891 ขออนุมัติสั่งซื้อรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 24 ก.ค. 2566
892 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 24 ก.ค. 2566
893 ประกาศราคากลางตามระเบียบ ปปช.จ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม สภานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯจำนวนเงิน 150,100.00 บาท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 24 ก.ค. 2566
894 อนุมัติสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรมโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ชุมชนลดเค็ม) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 24 ก.ค. 2566
895 อนุมัติสั่งซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ชุมชนลดเค็ม) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 24 ก.ค. 2566
896 ขออนุมัติสั่งซื้อผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดลำโพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 24 ก.ค. 2566
897 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow , ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น และปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 21 ก.ค. 2566
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารความรู้ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด สำเริง 20 ก.ค. 2566
899 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คันโดยวิธี e-bidding สำหรับ รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 20 ก.ค. 2566
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับ รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 20 ก.ค. 2566
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ สำหรับ รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 20 ก.ค. 2566
902 รายงานเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือ Plate & Screw สำหรับ maxillofacial สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 19 ก.ค. 2566
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือด เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจชิ้นเนื้อ เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือด เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการเพาะเชื้อ เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M232D จำนวน 1 รายการ ของรพ.สต.บางกร่าง ต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 19 ก.ค. 2566
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
912 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 19 ก.ค. 2566
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการธาลัสซีเมีย เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการ PAP SMEAR เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจเลือดเดือนพฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 19 ก.ค. 2566
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งสัญญาณข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 19 ก.ค. 2566
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายคล้องคอพร้อมกรอบใส่บัตรเจ้าหน้าที่ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
921 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาตรวจทางปฏิบัติการสส่งตรวจเลือด เพาะเชื้อ ชิ้นเนื้อ และสิ่งส่งตรวจด้าน Special test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลบางบัวทอง ลลิตา 18 ก.ค. 2566
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะดำ - แดง และถุงหูหิ้ว จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรพรรณ 18 ก.ค. 2566
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง ทับทิม 18 ก.ค. 2566
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง วรรณา 18 ก.ค. 2566
938 ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน สำหรับ รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย วิเชียร 18 ก.ค. 2566
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดฝึกทักษะรายบุคคล จำนวน 2 รายการ ของรพ.สต.บางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ก.ค. 2566
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดฝึกทักษะรายบุคคล จำนวน 2 รายการ ของ รพ.สต.บางรักน้อย ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ก.ค. 2566
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.สต.บางรักน้อย ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ชัยวัฒน์ 17 ก.ค. 2566
942 ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาและเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รพ.สต.โรงกระโจม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 17 ก.ค. 2566
943 อนุมัติสั่งจ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายความรู้ในโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ชุมชนลดเค็ม) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 17 ก.ค. 2566
944 อนุมัติสั่งจ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายความรู้ในโครงการโรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ใส่ใจทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 17 ก.ค. 2566
945 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรพ.สต.วัดลาดปลาดุก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 17 ก.ค. 2566
946 อนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฟองอากาศสำหรับคลินิกทันตกรรม)ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก ตำบลบางคูรัด ด้วยเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 17 ก.ค. 2566
947 ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาคล้าย ด้วยเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ศิลา 17 ก.ค. 2566
948 จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมติดแน่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ก.ค. 2566
949 ซื้อกระดาษทำความสะอาดพื้นผิวชนิดแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ก.ค. 2566
950 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ก.ค. 2566
951 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ก.ค. 2566
952 ซื้อวัสดุทันตกรรม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ก.ค. 2566
953 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง autoclave โดยเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางบัวทอง กันทิมา 17 ก.ค. 2566
954 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 14 ก.ค. 2566
955 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสาย LAN ห้องกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ฯ และงานทันตกรรม ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง