ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ รายการ หน่วยงานที่อับข้อมูล ผู้อับโหลด วันที่
1 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมงานติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 05 เม.ย. 2567
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 20 มี.ค. 2567
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 30 ส.ค. 2566
4 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 30 ส.ค. 2566
5 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 25 ส.ค. 2566
6 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 03 ส.ค. 2566
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow , ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น และปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 21 ก.ค. 2566
8 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 19 ก.ค. 2566
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow , ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น และปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 17 มี.ค. 2566
10 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง) โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 21 พ.ย. 2565
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลองหม่อมแช่ม ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 27 ต.ค. 2565
12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 12 ก.ย. 2565
13 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 22 ส.ค. 2565
14 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 18 พ.ค. 2565
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ ตำบล บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ ๒ ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 05 พ.ค. 2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 12 เม.ย. 2565
17 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 25 มี.ค. 2565
18 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนความดันสูง (High Flow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 06 ม.ค. 2565
19 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 29 ธ.ค. 2564
20 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 16 ธ.ค. 2564
21 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 13 ธ.ค. 2564
22 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญาณ ฯ ด้วยวิธี e-bidding สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 18 พ.ย. 2564
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,648 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 29 ต.ค. 2564
24 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญานภาพ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 28 ต.ค. 2564
25 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญาภาพเอกซเรย์ ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 26 ต.ค. 2564
26 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 25 ต.ค. 2564
27 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 08 ต.ค. 2564
28 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 22 ก.ย. 2564
29 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 31 ส.ค. 2564
30 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบ ลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow , ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น และปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 27 เม.ย. 2564
31 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพสต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 08 เม.ย. 2564
32 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,648 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 23 มี.ค. 2564
33 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 23 มี.ค. 2564
34 ขอเชิญเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 18 มี.ค. 2564
35 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 21 ม.ค. 2564
36 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 14 ธ.ค. 2563
37 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 13 พ.ย. 2563
38 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107309053) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พงศ์ระวี 05 พ.ย. 2563
39 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 27 ส.ค. 2563
40 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 26 ส.ค. 2563
41 ประกาศจ้างซ่อมแซมทางเดินเท้ารอบอาคารพร้อมปูกระเบื้องและรางระบายน้ำฯ รพ.สตษบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 28 พ.ค. 2563
42 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 05 พ.ค. 2563