User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month เมษายน 2557 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month เมษายน 2557 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
ระบบงาน Online
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
  service ปี2556,2557
diagnosis_opd ปี 2556,2557
ระบบฐานข้อมูล 21 แฟ้ม Provis
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2556
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2557
  ความครอบคลุมการส่ง
  21แฟ้มเข้าสู่สปสช.
สถานะสุขภาพ
สถิติชีพจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย
ประชากร รพสต.รับผิดชอบส่งมา
ประชากร หน่วยงานตามทะเบียนราษฏร์
สิทธิประกันสุขภาพ
KPI2557
QOF2557 21 แฟ้ม , 43 แฟ้ม , 21+43(ส่งสปสช.)
KPI2556 21แฟ้ม ,43 แฟ้ม
สถานการณ์โรคเรื้อรัง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ
  ทั้งหมด
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

นโยบายกระทรวง สธ.
นโยบายผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 ตุลาคม 2556
1.นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2.นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง
3.นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง
4.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวง
5.นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวง
6.นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวง


ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (พ.ต.ส.)       
การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข MOPH Reform
รายงานประชุม กวป.
วาระการประชุม ประจำเดือน
To Be Number One
Web TO BE NUMBERONE ONE นนทบุรี
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ)
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการ To be number one ของหน่วยงาน (ตามมติการประชุม คณะกรรมการโครงการTo be number one จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 พ.ค. 56 Iณ ห้องประชุมชั้น 3ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี)
 • ใบสมัครเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
 • การประกวดร้องเพลง“TO BE NUMBER ONE THE STAR OF NONT” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 • ภาพขึ้นคัดเอาว์ToBeNumberOneจังหวัดนนทบุรี
 • เพลง To Be Number One1
 • เพลง To Be Number One2
 • ตัวอย่างรูปเล่ม To Be Number One
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อหา
 • สถานการณ์โรคไข้เลือด

  รหัสมาตรฐานที่สำคัญ

  ข่าวภายในสาธารณสุข
   เชิญตรวจสอบ!! คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...  [+อ่านต่อ]
   3 มี.ค.57 ด่วนที่สุด เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ กรณีหน่วยงาน/สถานพยาบาลถูกคุกคาม ...  [+อ่านต่อ]
   กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 ...  [+อ่านต่อ]
   รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ...  [+อ่านต่อ]
   แนวทางปฎิบัติในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากยุบสภา ...  [+อ่านต่อ]

  ทั้งหมด

     ::image news


  คุณเลิศลักษณ์ รธนิธย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพสต.บางคูเวียง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

  1 เมษายน 2557 วันข้าราชการพลเรือนของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 นี้ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน 90 คนเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัด ที่มีความประพฤติดี มีผลการปฏิบัติงานในปี 2556 โดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม สร้างความพึงพอใจ และประทับใจแก่ประชาชนผู้รับบริการทุกคน เป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการโดยทั่วไป  ทั้งนี้ ข้าราชการในสังกัดฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน 90 คน ประกอบด้วยข้าราชการจาก 8 กรมวิชาการ ส่วนกลางจำนวน 20 คน และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในภูมิภาค 70 คน ได้แก่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 39 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 14 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 9 คน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 คน


  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุขพร้อมคณะ  ตรวจราชการการดำเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี  11  -  13   มีนาคม  2557 และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางบัวทอง2


  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำทีม To Be Number One จังหวัดนนทบุรี ประกวดผลงานTo Be Number ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระดับจังหวัด ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557


  นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานและให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบปฐมภูมิตามนโยบาย  DHS   จังหวัดนนทบุรี  


  จังหวัดนนทบุรี จัดประกวดชมรม To Be Number One เมื่อ 27 มกราคม 2557 ที่ แอสพานาต แคราย

  กีฬาสาธารณสุขนนทบุรีสัมพันธ์ ปี 2556 ที่ TOT Academy งามวงศ์วาน เมื่อ 19 ธันวาคม 2556
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม1 สสจ.นนทบุรี


  นายปานเทพ กล้ารณรงค์ราญ   ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมคณะ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยนายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ  วัดปรมัยยิกาวาส  ต.เกาะเกร็ด   อ.ปากเกร็ด   จ. นนทบุรี  เมื่อวันที่  พฤศจิกายน 2556 

  นายแพทย์วัฒนา  โรจนวิจิตรกุล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  พาคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ร่วมงานทอดกฐิน     ทอดผ้าป่าสามมัคคีของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  ณ  วัดพุทธปัญญา   จังหวัดนนทบุรี    


  นายแพทย์วัฒนา  โรจนวิจิครกุล      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุุมถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข   ปีงบประมาณพ.ศ.2556  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี


  ทั้งหมด

     ::ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจข้อมูล ด้านไอที ปี 57 ตามแบบ แบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 329 ชุด
  ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายประมล พงษ์ไพจิตร บิดาของนางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล สสอ.บางกรวย
  ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้าจำนวน 2 เตียง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพในดูหนาว
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
  ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
  ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ครั้งที่2
  ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารผ่าตัดเป็นอาคารสูติกรรม ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ครั้งที่ 2

  ทั้งหมด

     ::counter
  ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
  เดือนนี้ : วันนี้ : 
     ::ข่าวเพื่อมวลชน

  ทั้งหมด

     ::รั้วสธ.

  กรมอนามัย แนะ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันโรค ช่วงเทศกาลสงกรานต์
             กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้ำรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับ ...  [+อ่านต่อ]


  กรมอนามัย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโรค คุมเข้มสุขอนามัยการกิน
             กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มร้านอาหารช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนปลอดโรค ย้ำผู้ประกอบการต้องมีสุขอนามัยที่ดี แนะประชาชนหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หวั่นระบาดในสถานที่แออัด  ...  [+อ่านต่อ]


  ทั้งหมด

     ::รั้วภูมิภาค

  โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ
     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 (ที่ผ่านมา) เวลา 11.00 น. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับ นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเ ...  [+อ่านต่อ]


  สงกรานต์โรงพยาบาลสระบุรี
     สาดสุขสงกรานต์ไทย...สาดใจผูกพัน วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 57ภาคเช้า : นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระพุทธเมตตา / พระสุมังคล / พระพรหมและรดน้ำขอพร ...  [+อ่านต่อ]


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557
                11 เมษายน 2557  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายแพทย์สมควร  หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีป ...  [+อ่านต่อ]


  ทั้งหมด